Cookie Policy

Cookie policy

Polityka prywatności i cookies serwisu www.atlumacz.pl

Informacje ogólne

Operatorem Serwisu www.atlumacz.pl  jest OPTIMA s.c., 45-006 Opole, ul. Książąt Opolskich 48-50, NIP: 754-013-60-43, REGON: 530503009

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach oraz  ich zachowaniu w następujący sposób:
przede wszystkim, w wyniku dobrowolnie wprowadzonych w formularzach informacji.
następnie, przez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.”ciasteczek”).
po trzecie poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, którym jest: Michał Spławski prowadzący działalność pod firmą MSERWIS, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kazimierza Wielkiego 27,oraz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 925-179-60-53, REGON 977997962.

Informacje w formularzach

Strona www.atlumacz.pl zbiera informacje podane dobrowolnie i przez samego użytkownika.

Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

Nie udostępniamy informacji w formularzu  podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu zlecenia usługi lub kontaktu informacyjnego.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
moment nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
dane na temat  przeglądarki użytkownika,
adres IP. 2.  powyższe informacje nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Powyższe dane  wykorzystujemy  jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych w ramach cookie policy

Udostępnia się dane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych i określonych odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej udostępniamy  wyłącznie za zgodą tej osoby.

Operator ma obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis www.atlumacz.pl upoważnionym organom oraz osobom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Dodatkowo, zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa i utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a zwłaszcza w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy najpopularniejszych przeglądarek internetowych / systemów tę, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Internet Explorer
Chrome Firefox
Opera Android
Safari (iOS)
Windows Phone

Cookie policy.

Powrót na stronę główną: https://atlumacz.pl

Zadzwoń teraz